Probentermine


Freitag

Freitag

Freitag

Samstag

 

Freitag

Freitag

Freitag

Samstag

 

Freitag

Samstag

 

Freitag

Samstag

 

 

Generalprobe:

Freitag

 

12.1.2018 13.40 - 16.20

19.1.2018 13.40 - 16.20

26.1.2018 13.40 - 16.20

27.1.2018 09.00 - 12.00

 

02.2.2018 13.40 - 16.20

16.2.2018 13.40 - 16.20

23.2.2018 13.40 - 16.20

24.2.2018 09.00 - 12.00

 

02.3.2018 13.40 - 16.20

03.3.2018 09.00 - 12.00

 

09.3.2018 13.40 - 16.20

10.3.2018 09.00 - 12.00

                   13.30 - 16.20

 

 

16.3.2018 15:00

 

Schubertsaal, Chor

Schubertsaal, Chor

Schubertsaal, Chor, bei Bedarf

Schubertsaal, Chor + Orchester

 

Schubertsaal, Chor

Schubertsaal, Chor

Schubertsaal, Chor, bei Bedarf

Schubertsaal, Chor + Orchester

 

Schubertsaal, Chor

Schubertsaal, Chor + Orchester

                          bei Bedarf

Schubertsaal, Chor

Schubertsaal, Chor + Orchester    

                          + SprecherInnen

 

 

Lourdeskirche St.Pölten